Skip to main content

Jeg hedder Jørgen Horne. jorgen horne small

Jeg blev udlært i 1995 og efter nogle år som svend, startede jeg i 1997 som selvstændig.

Først var jeg på Nejsvej, men da pladsen blev for trang i forhold til ordrebogen, flyttede jeg til Ramsherred 3 i Broager, hvor jeg stadig har til huse. Broager ligger lidt uden for Sønderborg.

De første par år var jeg ikke i en kæde, men da jeg havde et savn til efteruddannelse, og synes det kunne være spændende, at komme i en kæde med fælles markedsføring, valgte jeg Hella Service partner i perioden 2005-2011.

Som tiden gik, hvor jeg har været på mange kurser i Frederikshavn indenfor auto-el og diesel, fandt jeg ud af, at jeg ville det her noget mere. Jeg ville kunne tilbyde mine kunder den bedste service, og da muligheden bød sig valgte jeg at gå over i Automesterkæden, hvor kravene til værkstedet og efteruddannelse er endnu større, hvilket kommer din bil til gode.

Vi er godkendt af myndighederne som omsynsvirksomhed og til at håndtere kølemiddel.

Fra maj 2023 blev vi en del af AutoPartner, og er ikke en del af Automester kæden mere.

Jeg startede selv, men i dag er der to svende på værkstedet, og en på kontoret.